Dhara Shah Music Ft. Dhara Shah – Vaa Vaya Ne Lyrics

Vaa Vaya Ne is a traditional Gujarati Song sung by Dhara Shah &  Ft. Dhara Shah. Below, in this article, you will find Vaa Vaya Ne  Lyrics.

Vaa Vaya Ne Gujarati Lyrics

વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
ગોકુળમાં ….
Ho
ગોકુળમાં ટહુક્યા મોર,
મળવા આવો સુંદીરવર શામળિયા.
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,

તમે મળવા તે ના’વો શા માટે
તમે મળવા તે ના’વો શા માટે
નહીં આવો તો નંદજીની આણ …
મળવા આવો સુંદીરવર શામળિયા.
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,

તમે ગોકુળમાં ગોધન ચોરંતા,
તમે ગોકુળમાં ગોધન ચોરંતા,
તમે છો રે સદાના ચોર …
મળવા આવો સુંદીરવર શામળિયા.
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,

તમે કાળી તે કામળી ઓઢંતા
તમે કાળી તે કામળી ઓઢંતા,
તમે ભરવાડના ભાણેજ …
મળવા આવો સુંદીરવર શામળિયા.
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,

તમે વ્રજમાં તે વાંસળી વાજંતા,
તમે વ્રજમાં તે વાંસળી વાજંતા,
તમે ગોપીઓના ચિત્તના ચોર …
મળવા આવો સુંદીરવર શામળિયા.
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,

Also, Read About :